Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος

null

(κατὰ κόσμον Ἰωάννης Kαμὰλ Ἀτάλλα)

Kαταγόμενος ἀπὸ τὴν κωμόπολιν Τζίφναν τῆς περιφερείας Ραμάλλας – Παλαιστίνης, ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλὴμ τὸ 1970. Ὡλοκλήρωσε τὴν πρωτοβάθμιoν ἐκπαίδευσιν αὐτοῦ εἰς τὸ σχολεῖον Friends Boys School, καὶ τὴν δευτεροβάθμιoν εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Λύκειον τῆς Ἁγίας Σιὼν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Ἔλαβε τὴν μοναχικὴν κουράν ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Διοδώρου τὸ 1988. Tό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη διάκονος εἰς τὸν Πανίερον Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Καισαρείας κυροῦ Βασιλείου.
Το 1991 ἐχειροτονήθη ἱερεὺς εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Σκυθουπόλεως κυροῦ Κωνσταντίνου.
Τό ἔτος 1996 ἀπεφοίτησε τῆς σχολῆς Κοινωνιολογίας τοῦ κρατικοῦ Πανεπιστημίου Ἰορδανίας. Διηκόνησε εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικὰς θέσεις εἰς τὸ Ἀμμάν ἕως τοῦ 1997. Ἔπειτα διωρίσθη ὡς πνευματικὸς Προϊστάμενος εἰς τὴν πόλιν Γέρασα τῆς Ἰορδανίας.
Τὸ 1999 ἵδρυσε τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τὸ Ντιμπὶν τῆς Ἰορδανίας, τῆς ὁποίας τυγχάνει καὶ Πνευματικὸς Πατήρ.
Τὸ 2000 ἐξελέγη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀμμάν, διετέλεσε μέλος καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἰορδανίας ἕως τοῦ 2009.
Ἀπὸ τὸ 2004 ἕως τό 2013 διηκόνησεν ὡς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος εἰς τὴν βόρειον Ἰορδανίαν.
Τὸ 2017 διωρίσθη μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τὸ 2017 εἶχε τὴν πρωτοβουλίαν τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου εἰς τὸ Ντιμπὶν τῆς Ἰορδανίας, τὸ ὁποῖον ἐνεκαινίασεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὁμοῦ μετὰ τῆς Αὑτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γάζη Ἴμπν Χουσεΐν Μουχάμαντ. Ἐξεπροσώπησε τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς πολλὰ Ὀρθόδοξα διεθνῆ ἀντιαιρετικὰ Συνέδρια.
Τό 2016 συνώδευσε τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων εἰς τήν Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Κρήτην. Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως καὶ Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος τῆς πόλεως Ἀμμάν, ἐξελέγη τὴν 15ην Μαΐου τοῦ 2018 ὑπὸ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐχειροτονήθη δέ τὴν 19ην τοῦ ἰδίου μηνὸς εἰς τὸν Πανίερον Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως ὑπὸ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρὸς καὶ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καὶ ἐνεθρονίσθη κατὰ τὸν Ἰούνιον τοῦ ἰδίου ἔτους.